Onze dirigent

Even kennismaken

Zingen is Liesbeth van Hoffen met de paplepel ingegeven. Van jongs af aan zong ze in koren en in haar studententijd zong ze als sopraan onder andere bij Toonkunstkoor Bekker en, én dat is best bijzonder, bij Femmes Majeures!
Opgegroeid in Zwolle, bracht de universitaire studie Orthopedagogiek haar naar Groningen, terwijl ze ook een master behaalde bij de studie Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) Ze stond aan de wieg van de Groninger koren Focus Vocaal en Tous les oiseaux d'Europe. Momenteeel is Liesbeth dirigent van het Warffums Mannenkoor, Gemengd Zangkoor Usquert en het Buurtkoor uit de Tuinwijk in de stad Groningen. Tevens is zij projectleider van Stichting Luisterwijk, in welke rol zij projecten initieert en het tweejaarlijkse festival ''Forza Musica'' tot stand brengt.

Verdere informatie kunt u vinden op deze sites:
www.liesbethvanhoffen.nl
www.luisterwijk.nl
www.dirigentensessiesnoord.nl
https://kultuurloket.nl/activiteiten/zingzing/
https://gratis-4603233.jouwweb.site/
www.warffumsmannenkoor.nl

Onze dirigent: Liesbeth van Hoffen

 

 

Koordirectie

Midden jaren 90 begon het zelf leiden van een koor Liesbeth te interesesseren. Zij volgde de Kurt
Thomas Cursus in Utrecht en de Meerjarige Dirigenten Opleiding (MDO) bij docent Harry Camstra
in Assen. Vanaf 1998 is zij actief als koordirigent, voornamelijk in de Provincie Groningen. Al
maakte ze een uitstapje naar Drenthe, waar zij een seizoen als dirigent actief was bij Koorschool
Viva la Musica in Zuidwolde (Dr.). Ook verzorgde zij zanglessen.

 

Organisator

Naast het leiden van koren is Liesbeth van Hoffen sinds 2017 actief als projectleider voor Stichting
Koorplein Noord Nederland in de organisatie van ZingZing! Dit jaarlijkse korenfestival vindt
afwisselend plaats in Cultuurcentrum de Oosterpoort in Groningen en theaters in de Provincie, zoals
Theater Kielzog in Hoogezand.en theater vanBeresteyn in Veendam. Ook is zij betrokken bij de
organisatie van Dirigentensessies Noord en Dirigentencafé's.

 

 

 Adviseur

Ze is adviseur op amateur-koorgebied voor het Noord Nederlands Orkest, KultuurLoket,
Korenbonden en individuele koren en dirigenten. Voor de landelijk opererende Samenwerkende
Nederlandse Korenorganisatie (SNK, tegenwoordig LKCA) redigeerde zij cursusboeken voor de
koristenopleiding.