Programma 2022-2023

15 & 16 april Misa Criolla door Femmes Majeures, Gemengd Dameskoor en Mrs. Johnson

Misa

Najaar 2020: de Misa Criolla van Ariel Ramírez

Aankondiging concerten Femmes Majeures, samen met de vrouwenkoren Gemengd Dameskoor en Mrs. Johnson.

Op 15 en 16 april 2023 voeren bovenstaande koren samen met Grupo Los Criollos en 2 solisten de Misa Criolla uit. Daarnaast verzorgt ieder koor afzonderlijk een klein optreden met eigen repertoire.

De Misa Criolla van Ariel Ramirez.

De Argentijnse componist Ariel Ramirez is belangrijk om zijn op volksmuziek gebaseerde composities. Maar het is de Misa Criolla, door hem in 1964 gecomponeerd, die hem onsterfelijk heeft gemaakt. De Misa Criolla is een zeer geliefd en frequent uitgevoerd muziekstuk dat in de loop der tijd aan betekenis heeft gewonnen door de uiteenlopende interpretaties. Beroemde vertolkingen zijn die van Los Fronterizos in de jaren 60 van de vorige eeuw, van Jose Carrera in 1988 en van Mercedes Sosa in 1999, alle drie keren onder leiding van Ramirez zelf.  Daardoor heeft de Misa Criolla nog aan betekenis gewonnen.

Ramirez componeerde de Misa Criolla als een volksmis met muzikale ritmes en instrumenten die het tot de Creoolse mis maken − wat de vertaling van Misa Criolla is. Daarom spreekt men van een mis met een sterk aards karakter, die helemaal gebaseerd is op een mix van diverse soorten volksmuziek. Het is een krachtig en gepassioneerd muziekstuk met ' duende', wat zoveel betekent als inspirerend, magisch en vurig waardoor het mensen verbindt. In de woorden van Frederico Garcia Lorca is duende 'de geheimzinnige kracht die iedereen voelt, maar die geen filosoof kan verklaren'. Daardoor is deze mis, die in het Spaans gezongen wordt, in plaats van het tot dan toe door de kerk voorgeschreven Latijn, een hoogtepunt in de muziekgeschiedenis. Het bijwonen van een uitvoering is een onvergetelijk feest.

 

Andere muziek die op het repertoire staat voor het concert op 15 en 16 april is een traditioneel lied uit Zuid-Italie Are mou rindineddha gezongen in het Griko, een uit de archaïsche periode stammend Grieks dialect.  Are mou rindineddha  is opnieuw  gearrangeerd door Christina Pluhar en door Cobien Nieuwpoort bewerkt voor Femmes Majeures. Het Oekraïense lied Lelechenky is een treurig lied over de oorlog. Een ooievaartje, lelechenka, heeft in de strijd zijn vleugel verloren en wordt door de andere ooievaars naar huis gebracht om te sterven.

Wij hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 15 of zondag 16 april. Houd de aankondigingen in de media in de gaten, maar schrijf deze data alvast in je agenda. Hopelijk tot ziens