Programma 2023-2024

Misa

Najaar 2020: de Misa Criolla van Ariel Ramírez

Van klooster naar kroeg

Ons programma voor 2023-24 is gebaseerd op wat de koorleden aan muziek hebben aangedragen. "Gout des femmes" was daarom de werktitel. Een keuze van mooie muziek is daarna  aangevuld met muziek die er een uitgebalanceerd programma van maakte. We kwamen een boektitel tegen van de Groningse artiest Auke Martin Korthuis, Van psalmen en gezangen naar goddeloze liedjes en vonden het een titel die een goede paraplui was voor de uiteenlopende muziek van onze keuze. Dat werd uiteindelijk Van klooster naar kroeg.

Hildegard van Bingen's Karitas Habundat en het anonieme Gregoriaanse lied Shen Xar Venaxi zijn beide uit de late Middeleeuwen; Ave Maris Stella is een bestaande tekst die door Heikki Klemetti van muziek is voorzien in de 20e eeuw. (wordt vervolgd)